Leergeld Twenterand klaar voor 2021

niet van toepassing

Stichting Leergeld Twenterand heeft de ambitie om in 2021 negentig kinderen extra te helpen ten opzichte van de aantallen in 2020. Leergeld steunt kinderen tussen de 4 en 18 jaar die niet mee kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten en waarvoor dus sociale uitsluiting dreigt.

Om die extra kinderen te kunnen steunen is een sponsorprogramma gestart dat met succes heeft geleid tot een SZW – subsidie. En inmiddels is er ook een samenwerking met de gemeente Twenterand gerealiseerd. Aan andere subsidiestromen wordt nog gewerkt.

Leergeld Twenterand probeert die extra kinderen voornamelijk te bereiken via haar contacten met scholen maar de stichting zal ook haar andere contacten benutten zoals die met Vluchtelingenwerk, met stichting BOOT, met stichting Manna, met Zorgsaam Twenterand, met financiële adviesbureaus etc. Daarnaast wordt een folderactie voorbereid.

Ook wat betreft opleidingen zijn de intermediairs van Leergeld Twenterand weer bijgespijkerd. Leergeld Nederland gaat begin januari 2021 over op een nieuw informatiesysteem. Leergeld Twenterand heeft hier eind november reeds cursussen in gevolgd.

Leergeld Twenterand is bereikbaar via telefoon 06-39743797, via mail info@leergeldtwenterand.nl of via de website https://www.leergeld.nl/twenterand.

Via deze contacten, telefoon, mail of website, kunnen hulpvragen worden ingediend. Dat wil zeggen hulp bij het betalen van schoolexcursies, muzieklessen of zwemlessen, een fiets om naar school te kunnen, ondersteuning bij het verkrijgen van digitale leermiddelen, etc.