Leergeld Twenterand op schema

niet van toepassing

Stichting Leergeld Twenterand werd eind 2019 operationeel na het afsluiten van een opleidingstraject. De stichting heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Volgens het beleidsplan zouden er in 2019 twintig kinderen, en in 2020 vijftig kinderen geholpen moeten worden. Die aantallen zijn begin oktober 2020 al gehaald. Inmiddels zijn sinds de operationele fase meer dan zeventig kinderen geholpen. Mede dank zij een startsubsidie van Lions Twenterand en giften van Rabo Foundation, gemeente Twenterand en het bedrijfsleven Twenterand.

Iedereen die heeft bijgedragen heel erg bedankt namens de geholpen kinderen.

Stichting Leergeld Twenterand probeert in 2021 volgens haar beleidsplan 150 kinderen te helpen. Ook daarvoor zal weer financiering gevonden moeten worden.

Voor meer informatie zie https://www.leergeld.nl/twenterand, of neem contact op met uw school.