Organisatie en beleid

niet van toepassing

Doel

In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in een gezin met geldzorgen. Zonder steun dreigen deze kinderen aan de zijlijn van de samenleving terecht te komen. Stichting Leergeld Twenterand wil op een duurzame manier investeren in de deelname van deze kinderen aan de maatschappij en in hun ontwikkeling.

Missie

Onze missie is het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met geldzorgen. Wij bieden deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, die voor andere kinderen heel normaal zijn.

Organisatie

Stichting Leergeld Twenterand is een autonome stichting die lid is van de landelijke vereniging Leergeld Nederland.  In onze organisatie is er onder verantwoordelijkheid van het bestuur een team van vrijwilligers (intermediairs) werkzaam voor de operationele uitvoering en afhandeling van aanvragen voor ondersteuning van kinderen. Intermediairs overleggen met gezinnen thuis welke hulp hun kinderen nodig hebben. Intermediairs worden aangestuurd door onze coördinator. Het bestuur zorgt voor de continuïteit, voor fondswerving, voor externe contacten en formuleert samen met de coördinator het beleid. Leergeld Twenterand maakt géén gebruik van betaalde krachten. Leergeld Twenterand maakt gebruik van het landelijke systeem Lisy (het Leergeld Informatie Systeem) voor haar administratie en van Twinfield voor haar boekhouding.

Het bestuur en de vrijwilligers binnen de stichting kunnen alleen aanspraak maken op:

  • Een kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer;
  • Een onkostenvergoeding van alleen noodzakelijke gemaakte kosten zoals bijvoorbeeld portokosten.

Beleid

Hoofddoelstelling van Stichting Leergeld Twenterand is om zoveel mogelijk kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen in de gemeente Twenterand te laten meedoen aan activiteiten op het vlak van onderwijs, sport, cultuur of welzijn.

Streefgetallen voor de komende jaren zijn in ons  beleidsplan 2019 -2023 als volgt benoemd:

Jaar Aantal
2019 20
2020 50
2021 150
2022 250
2023 350

Deze aantallen zijn eind 2021 bijgesteld. Door de invloed van de Covid pandemie  konden minder mensen bereikt worden. De ambitie is nu in 2022 in totaal 150 kinderen te kunnen helpen en in 2023  een aantal van 250. Om dit laatste te kunnen bereiken zijn we nog op zoek naar extra vrijwilligers.

Stichting Leergeld Twenterand wil haar hoofddoelstelling bereiken door zich te richten op een drietal strategische subdoelen:

  1. directe hulpverlening aan kinderen,
  2. doorverwijzing naar en samenwerking met andere instanties/organisaties, en
  3. signalering van problemen richting de gemeente en richting de Leergeld Vereniging.

Naast de strategische doelen die direct gericht zijn op de doelgroep, zijn vier instrumentele doelen te onderscheiden die voorwaardelijk zijn voor het behalen van de strategische doelen en daarmee de interne prioriteiten van Stichting Leergeld Twenterand voor de komende jaren aangeven. Het gaat daarbij om:

  1. het genereren van lokale inkomsten,
  2. bevordering van de lokale naamsbekendheid,
  3. versterking van de interne organisatie en
  4. uitwisseling van good practices met andere Leergeld stichtingen.

Meer informatie over onze doelstellingen vindt u in ons Beleidsplan.