Regelmatig overleg met scholen

niet van toepassing

Leergeld Twenterand heeft regelmatig contact met scholen in Twenterand en soms daarbuiten. Immers kinderen uit Twenterand die voortgezet onderwijs volgen op een school in een buurtgemeente kunnen ook geholpen worden door Leergeld Twenterand.

Scholen merken soms welke kinderen het moeilijk hebben en dan kunnen scholen doorverwijzen naar Leergeld Twenterand. Leergeld Twenterand helpt die kinderen graag.

Anderszijds is er ook een actief overleg over allerlei schoolkosten. Bijvoorbeeld over de ouderbijdrage die bedoeld is voor schoolreisjes, excursies, kluisjes, culturele activiteiten etc. Leergeld Twenterand heeft een regeling ontworpen waarbij zij scholen kan adviseren deze kosten kwijt te schelden. Bijvoorbeeld ook over het gebruik van laptops waarbij wordt overlegd over het (al of niet tegen geringe kosten) verstrekken van een laptop vanuit de school.